Join the Blessing. Het sluitstuk!

Augustus 2022
Deze 4 deelpreken vormen samen één grote preek. Gegeven door predikant Eddy Haesaerts en Tom Mualaba. Om het behapbaar en duidelijk te maken hebben de we deze prediking in 4 aparte deelpreken opgesplitst. Samen vormen ze echter één mooi geheel.
Arrow

Afleveringen

Tube7 Play Button

Gods Geest doorheen de crisis

Eddy Haesaerts
Hebt u de werking van de Heilige Geest doorheen de Corona-tijd opgemerkt? Deze korte bijdrage is daarbij een uitstekend hulpmiddel om alsnog een aantal dingen op te pikken van God doorheen Corona.
Aug 07, 2022
0
Tube7 Play Button

Gods Geest doorheen de crisis

Eddy Haesaerts
Aug 07, 2022
0
Hebt u de werking van de Heilige Geest doorheen de Corona-tijd opgemerkt? Deze korte bijdrage is daarbij een uitstekend hulpmiddel om alsnog een aantal dingen op te pikken van God doorheen Corona.
Tube7 Play Button

De onontkoombare keuze

Eddy Haesaerts
Aug 07, 2022
0
Psalm 1 lijkt voor velen misschien wat “cliché”. Het is echter wel een korte maar scherpe beschrijving over de keuze waar ieder sterveling voor staat. Een leven met of zonder God. Met een paar krachtige basis ingrediënten voor een vruchtbaar leven met de Heer.
Tube7 Play Button

Het avondmaal, Gods checkpoint

Eddy Haesaerts
Aug 07, 2022
0
Het belang en de impact van “de maaltijd des Heren” wordt heel vaak onderschat. En verkeerd begrepen. Maar het hoort integraal bij Gods systeem van “de gemeente”. En is zelfs een oordeelsmoment voor ieder van ons.
Tube7 Play Button

Kiezen op maat voor "the blessing"

Tom Mualaba
Aug 07, 2022
0
Hier schetst Tom de mogelijke keuzes waarvoor ieder van ons staat in deze tijd. Een tijd van hernieuwing of kick off als gelovige. Aan u om te beoordelen in welke van de 3 categorieën u zichzelf plaatst. Een aanrader om onszelf te situeren na de crisis en voor de “blessing”, de zegentijd die we tegemoet zien.
Tube7 Play Button

The glory gap

Eddy Haesaerts - Preek
Aug 14, 2022
0
God neemt gewoonlijk zijn tijd om dingen tot stand te brengen. En geeft ons tijd om ons voor te bereiden. Dat is wat we bedoelen met “de Glory Gap”: de tijd tussen het einde van de grote crisis en het echte begin van een nieuw geestelijk seizoen. De genade tijd om ons klaar te maken voor “de nieuwe wijn”. En onze “zakken” te vernieuwen.
Tube7 Play Button

Shifting gears

Eddy Haesaerts - Preek
Aug 14, 2022
0
In deze boodschap ontdekken we hoe de Heer duidelijk maakte dat onze opdracht voor de komende tijd niet is om nog meer te bidden, bijbel te lezen en te evangeliseren, maar om dingen ANDERS AAN TE PAKKEN. Het getuigenis hierover van Nancy Sengers in deze aflevering is een leuke bevestiging van de Heer voor ons hierrond.
Tube7 Play Button

Een praktische aanzet

Eddy Haesaerts - Preek
Aug 14, 2022
0
Zoals de titel het zegt gaat dit gedeelte over de praktische aanpak van onze keuze in et leven zoals het is”.
Arrow

Trailers

Er zijn geen trailers beschikbaar.